Odpovědnost za tuto webovou stránku:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Kontaktními údaji:

Telefon: +49 911 324 20-200
Fax: +49 911 324 20-299
E-Mail: infowiegelde

Registrácia:

Registergericht Nürnberg, HRB 10047

DPH:

Identifikačné číslo DPH podľa ods. 27 nemecký zákon o dani z pridanej hodnoty:
DE 133 499 157

Reprezentovaný:

WIEGEL GmbH

Jednatel společnosti: Kfm. Harald Füchtenbusch, 
Dr.-Ing. Thomas Happle, Dipl.-Finanzwirt (FH) Marcel Halser

Zodpovedný za obsah podľa do sekcie. 55, ods. 2 Nemecká federálna dohoda o vysielaní (RstV):

Annette Wagner (Marketingová ředitelka společnosti)
WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Deutschland

Riešenie sporov

Nezúčastňujeme sa na riešení sporov online v spotrebiteľských arbitrážnych radách.

Dementi

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 zákona o telekomunikačních službách za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecně platnými zákony. Podle §§ 8 až 10 zákona o telekomunikačních službách však poskytovatelé služeb nejsou povinni kontrolovat jim předané nebo uložené cizí informace ani pátrat po okolnostech poukazujících na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zamezit používání informací podle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Takovéto ručení je možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V takovém případě příslušné obsahy neprodleně odstraníme

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsah odkazovaných stran je odpovědný vždy příslušný nabízející nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení s ohledem na možná porušení zákona. Nelegální obsahy nebyly v době využití odkazu zjištěny. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona únosná. Zjistíme-li porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsahy a díla na těchto stránkách vytvořené jejich provozovatelem podléhají německému autorskému právu. Ke kopírování, zpracovávání, šíření a jakémukoli způsobu využití překračujícímu hranice autorského práva je nutný písemný souhlas autora, resp. zhotovitele.  Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze k soukromým, nekomerčním účelům. Pokud obsahy těchto stránek nebyly vytvořeny provozovatelem, respektujeme autorská práva jiných. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. V případě, že by přesto došlo k porušení autorských práv, nás prosím kontaktujte. Při zjištění, že došlo k porušení práva, příslušné obsahy neprodleně odstraníme.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Konzultace, koncepce, screendesign a programování:

In medias res Marktkommunikation GmbH
Königstraße 70, 90402 Nürnberg, Deutschland

Telefon: +49 911 430 53-10 
E-Mail: infoimrde
www.imr.de

Web Content Management založená na TYPO3