Naposledy aktualizováno: 05.11.2019

1. Ochrany osobních údajů v kostce

Všeobecná upozornění

Následující upozornění vám poskytnou stručný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném níže.

Shromažďování údajů na našem webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na našem webu?
Zpracování údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel.  Jeho kontaktní údaje naleznete v Imressum těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé vaše údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy při navštívení tohoto webu. Jedná se především o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo čase otevření stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je shromažďujeme proto, abychom zaručili bezchybné zobrazení našeho webu. Další údaje můžeme používat k analyzování vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajích. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v Imrepssum. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje externích dodavatelů

Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.
Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznesení námitky vás budeme informovat v zásadách ochrany osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.   

Pokud použijete tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých je možné vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak a k jakému účelu údaje shromažďujeme.

Upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana vašich údajů před přístupem třetích osob není možná.

Upozornění na odpovědný subjekt

Odpovědným subjektem pro zpracování údajů na tomto webu je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Telefon: +49 911 / 3 24 20 - 200
E-mail: infowiegelde

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací, při nichž se zpracovávají údaje, je možné provádět jen s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů má postižená osoba právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti související s právními předpisy o ochraně osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má náš podnik své sídlo.  Seznam těchto pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu (například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete) šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.

Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, která nám odesíláte.

Informace, blokace, výmaz

V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v Impressum.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů zveřejněných v povinném impresu k zasílání reklamy a informačních materiálů, které si výslovně nevyžádáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací (například v podobě spamu) právní kroky.

3. Shromažďování údajů na našem webu

Soubory cookie

Některé stránky tohoto webu používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, je takzvaně relační („session cookies“). Po skončení Vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o vytváření souborů cookie a k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění operací v rámci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí (například nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování Vašeho chování při procházení našeho webu), těmito soubory se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabýváme zvlášť.

Protokoly na serveru

Poskytovatel stránek neshromažďuje a neukládá informace do takzvaných protokolů na serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem zprávu o zrušení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstávají uložené, dokud nás nevyzvete k jejich výmazu, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo nezanikne účel ukládání údajů (například po zpracování vašeho dotazu). Kogentní ustanovení právních předpisů – zejména lhůty pro uchovávání dat – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje

Matomo (dříve Piwik)

Tento web využívá funkce služby pro webovou analytiku Matomo. Služba Matomo využívá takzvané soubory cookies. Jedná se o textové soubory ukládané do vašeho počítače, které umožňují analyzovat používání tohoto webu jeho uživateli. Informace o vašem používání tohoto webu, vygenerované prostřednictvím souboru cookie, se ukládají na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována.

Matomo cookies zůstanou na vašem zařízení až do jejich vymazání.

Soubory Matomo cookie se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu má oprávněný zájem na anonymní analýze uživatelského chování, na jejímž základě může optimalizovat jak svou webovou prezentaci, tak svou reklamu.

Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o používání tohoto webu nejsou předávány třetím osobám.  Ukládání souborů cookie můžete zamezit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich údajů, můžete zde ukládání a používání deaktivovat. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží tzv. opt-out cookie, který zamezí, aby Matomo ukládal údaje o používání. Pokud vaše cookies smažete, má to za následek, že dojde ke smazání i Matomo opt-out-cookie. Opt-Out musí být při opětovné návštěvě naší stránky opět aktivován.

5. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našem webu používáme pluginy služby YouTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek služby je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem služby YouTube, naváže se spojení se servery služby YouTube. Při tom se serveru YouTube sděluje, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete službě YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zamezit ohlášením od účtu YouTube.

Službu YouTube využíváme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mapy Google

Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

K používání funkcí Map Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na servery společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv.

Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.