Surovinové a energetické toky při žárovém zinkování

Žárové zinkování je „proces pokovování ponorem“, při kterém se kovové výrobky (většinou ocelové) na několik minut ponoří do vany s roztaveným zinkem o teplotě 450 °C. Na smáčeném povrchu výrobku se přitom vytvoří povlak slitiny železa a zinku různého složení, který výrobek dlouhá léta chrání před korozí (rzí). Jako emise podmíněné procesem přitom vznikají odpadní plyny, kouř a prach.

Aby bylo možné udržet zinkovou lázeň o objemu cca 40 až 100 m3 (podle velikosti zařízení) trvale v roztaveném stavu, je potřeba značné množství topné energie, z níž určitá část unikne do okolního prostředí jako odpadní teplo.

Před vlastním zinkováním je kromě toho vždy nutná chemická předúprava výrobků, která se rovněž provádí máčením ve velkých vanách a kterou se budeme později zabývat podrobně. Také zde vznikají jako emise výpary (kyselina chlorovodíková, čpavek).

Kromě toho jsou výrobky také přiváženy a odváženy, skladovány a přepravovány v rámci závodu, přičemž v určitém rozsahu vznikají odpadní plyny a hluk.


Obrázek: Látkové a energetické toky při žárovém zinkování

(Obrázek na celou stránku se otevře po kliknutí. Obrázek lze poté stáhnout pomocí položky „Uložit jako“.)
Alternativně si můžete obrázek stáhnout zde jako soubor PDF (PDF, 2,1 MB).

Látkové a energetické toky při žárovém zinkování
Látkové a energetické toky při žárovém zinkování