Informujte se!

Zajímáte-li se o naši aktivitu v oblasti ochrany životního prostředí podrobněji, můžete zde najít další informace:

Fotografie

V mediálním centru pro naše aktivity v oblasti ochrany životního prostředí najdete v galeriích příslušné fotografie. Pro získání fotografií s vysokým rozlišením nás kontaktujte na adrese: medienservice(at)wiegel(.)de. Při používání fotografií vždy uvádějte jako autora © WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG!

Galerie 1: Linka pro žárové zinkování

Opláštění zinkovací vany
Opláštění zinkovací vany
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Ventilátor je zapojený za filtrační jednotkou
Ventilátor je zapojený za filtrační jednotkou
Filtr odpadního vzduchu se záchytnou nádobou na přefiltrovaný prach
Filtr odpadního vzduchu se záchytnou nádobou na přefiltrovaný prach
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Odsávací trubka v oblasti hlavy opláštění
Výkonný ventilátor dosahuje objemového toku až 20 000 m3/h
Výkonný ventilátor dosahuje objemového toku až 20 000 m3/h
Měření rozdílu tlaku pro stanovení zatížení prachem ve filtru
Měření rozdílu tlaku pro stanovení zatížení prachem ve filtru
Přívod a odvod k výměníku tepla v toku spalin
Přívod a odvod k výměníku tepla v toku spalin

Galerie 2: Linka pro předúpravu

Věž pračky
Věž pračky
Věž pračky
Věž pračky
Ventilátor odpadního vzduchu linky pro předúpravu
Ventilátor odpadního vzduchu linky pro předúpravu
Trubkou pro odpadní vzduch opouští vyčištěný odpadní vzduch linky pro předúpravu věž pračky
Trubkou pro odpadní vzduch opouští vyčištěný odpadní vzduch linky pro předúpravu věž pračky
Řízení věže pračky
Řízení věže pračky
Nádrže na čerstvou kyselinu
Nádrže na čerstvou kyselinu
Pohled shora na nádrže na čerstvou kyselinu
Pohled shora na nádrže na čerstvou kyselinu
Přípojka a plnicí ventil pro <br>plnění nádrží na kyselinu
Přípojka a plnicí ventil pro
plnění nádrží na kyselinu
V záchytné vaně: pohled <br>mezi dvě vany pro předúpravu
V záchytné vaně: pohled
mezi dvě vany pro předúpravu

Galerie 3: Řízení pece

Pohled kontrolním otvorem <br>do prostoru hořáků
Pohled kontrolním otvorem
do prostoru hořáků
Teplotní čidla přesně měří <br>teplotu zinkové taveniny
Teplotní čidla přesně měří
teplotu zinkové taveniny
Ovládací panel řízení pece
Ovládací panel řízení pece
Zinkovací vana je <br>vytápěna 14 hořáky
Zinkovací vana je
vytápěna 14 hořáky
Výkonová elektronika ve skříňovém rozvaděči
Výkonová elektronika ve skříňovém rozvaděči
Teplotu v zinkovací vaně lze nastavit <br>s přesností na desetinu °C
Teplotu v zinkovací vaně lze nastavit
s přesností na desetinu °C
Ovládací panel
Ovládací panel

Galerie 4: Bezpečnost práce

Všichni zaměstnanci mohou kdykoli <br>nahlédnout do podrobných <br>pracovních pokynů
Všichni zaměstnanci mohou kdykoli
nahlédnout do podrobných
pracovních pokynů
Ochranné pracovní prostředky <br>jsou povinné
Ochranné pracovní prostředky
jsou povinné
Signalizační a informační tabule <br>v lince pro předúpravu
Signalizační a informační tabule
v lince pro předúpravu
U zinkovací vany se smí pracovat pouze <br>s rukavicemi a ochranným štítem
U zinkovací vany se smí pracovat pouze
s rukavicemi a ochranným štítem
Nouzová sprcha
Nouzová sprcha

Galerie 5: Ostatní

Ovládací panel pro technologické skupiny
Ovládací panel pro technologické skupiny
Vysoce efektivní LED osvětlení haly
Vysoce efektivní LED osvětlení haly
Na naši validaci systému EMAS <br>jsme pyšní
Na naši validaci systému EMAS
jsme pyšní
Zinek je recyklovatelná a proto <br>k životnímu prostředí šetrná surovina
Zinek je recyklovatelná a proto
k životnímu prostředí šetrná surovina
Žárové zinkování je takzvané <br>pokovování ponorem
Žárové zinkování je takzvané
pokovování ponorem
Pozinkované výrobky jsou obzvláště <br>dobře chráněné proti korozi
Pozinkované výrobky jsou obzvláště
dobře chráněné proti korozi

Im Medienservice zu unseren Umweltaktivitäten finden Sie in den Galerien entsprechendes Bildmaterial. Für hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an: medienservice(at)wiegel(.)de. Bei Verwendung geben Sie bitte immer als Urheber © WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG an!

Ke stažení

Listina Spolkového ministerstva životního prostředí k účasti v soutěži „Systém environmentálního managementu EMAS 2016“

304 kB

Uznání za mimořádné výkony skupiny WIEGEL v oblasti ochrany životního prostředí

Odborné informace firmy WIEGEL k tématu ochrany životního prostředí při žárovém zinkování

6.1 MB

V této brožuře najdete podrobné informace o rozsáhlých opatřeních na ochranu životního prostředí, která naše firma učinila v oblasti žárového zinkování.

Manuskript proslovu Dr. Moniky Kratzerové ze dne 24.06.2016

44 kB

Dr. Monika Kratzerová, vedoucí odboru z Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, pronesla proslov u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016. (v německém jazyce)

Přepis videoproslovu Dr. Thomase Goppela, poslance zemského sněmu, ze dne 24.06.2016

39 kB

Dr. Thomas Goppel, poslanec zemského sněmu, natočil videoproslov u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016. (v německém jazyce)

Animace

Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro žárové zinkování
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro žárové zinkování
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu
Animace: Zpětné získávání tepla ze spalin
Animace: Zpětné získávání tepla ze spalin

Zprávy o našich aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí v jiných médiích

Noviny Behördenspiegel ze dne 01.08.2012

1.8 MB

Zpráva o 10. regionální akci iniciativy „Metalle pro Klima“. (v německém jazyce)

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji města Norimberk 2012

1.4 MB

Výňatek ze zprávy o trvale udržitelném rozvoji města Norimberk v letech 2009 až 2012. (v německém jazyce)

Zpráva spolku Neuwieder Umweltschutzverein NUV

453 kB

Spolek NUV popisuje počáteční skepsi a pozdější důvěryhodnou spolupráci s firmou WIEGEL. (v německém jazyce)

Článek z novin „Süddeutsche Zeitung“ ze dne 16.08.2012

425 kB

Změna klimatu a omezení emisí CO2: jak firmy jako je WIEGEL čelí výzvám. (v německém jazyce)

Článek z novin „Nürnberger Nachrichten“ ze dne 31.07.2012

468 kB

Zpráva o efektivním využívání energie ve firmě WIEGEL. (v německém jazyce)

Článek z magazínu „Wirtschaft in Mittelfranken“ Průmyslové a obchodní komory pro Mittelfranken ze září 2012

1.2 MB

Zpráva o energetické účinnosti a ochraně klimatu ve firmě WIEGEL. (v německém jazyce)

Environmentální prohlášení závodů firmy WIEGEL

Environmentální prohlášení jednotlivých závodů firmy WIEGEL jsou k dispozici ke stažení u příslušného závodu na konci všeobecných informací o závodu.

Další odkazy

www.bmub.bund.de

Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, stavebnictví a reaktorovou bezpečnost

www.umweltbundesamt.de

Spolkový úřad pro životní prostředí

www.stmuv.bayern.de

Bavorské státní ministerstvo pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů

www.lfu.bayern.de

Bavorský zemský úřad pro životní prostředí

um.baden-wuerttemberg.de

Ministerstvo životního prostředí, klimatu a energetiky spolkové země Bádensko-Württembersko

www.lubw.baden-wuerttemberg.de

Zemský úřad pro životní prostředí, měření a ochranu přírody spolkové země Bádensko-Württembersko

mulewf.rlp.de

Ministerstvo životního prostředí, zemědělství, výživy, vinařství a lesnictví spolkové země Porýní-Falc

www.luwg.rlp.de

Zemský úřad pro životní prostředí, vodní hospodářství a živnostenský dozor spolkové země Porýní-Falc

www.smul.sachsen.de

Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

www.smul.sachsen.de/lfulg/

Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

www.mlu.sachsen-anhalt.de

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí spolkové země Sasko-Anhaltsko

www.lau.sachsen-anhalt.de

Zemský úřad pro ochranu životního prostředí spolkové země Sasko-Anhaltsko

www.mlul.brandenburg.de

Ministerstvo pro rozvoj venkova, životní prostředí a zemědělství spolkové země Braniborsko

www.lugv.brandenburg.de

Zemský úřad pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů spolkové země Braniborsko

www.thueringen.de/th8/tmuen/

Durynské ministerstvo životního prostředí, energetiky a ochrany přírody

www.thueringen.de/th8/tlug/

Durynský zemský úřad pro životní prostředí a geologii