Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

Zde vidíte schematickou strukturu linky pro předúpravu a příslušného čištění odpadního vzduchu.

Videoanimace

(animaci v okně spustíte kliknutím)

Celkový pohled na linku předčištění

(obrázky zvětšíte kliknutím)

Linka pro předúpravu je kompletně opláštěná, aby se zabránilo úniku výparů kyseliny chlorovodíkové a čpavku do okolního vzduchu. Díky nastavenému podtlaku je zajištěno, že i při dopravě zboží do prostoru předúpravy nemůže v žádném případě znečištěný vzduch uniknout. Odsávaný odpadní vzduch je čištěn pomocí pračky vzduchu.

Opláštěná linka předúpravy s úpravou odpadních plynů, detaily

(obrázky zvětšíte kliknutím)

Vany pro předúpravu a záchytné vany jsou kompletně a beze spár utěsněny polyetylenem nebo laminátem. Záchytné vany pojmou objem všech mořicích van. Je tak zcela zaručeno zadržení veškerého množství médií při případném úniku.
Díky speciálnímu provedení obložení mezi lázněmi jsou všechny úkapy ze zboží svedeny zpět do lázní. Na podlaze se tak nevytvářejí louže.
Pračka vzduchu běží v cirkulačním režimu. Stejně jako celá linka pro předúpravu není napojena na odpadní systém. Obsahuje-li voda z pračky dostatečné množství produktů čištění, může být po obohacení o kyselinu chlorovodíkovou znovu použita v mořicích lázních nebo je oprávněnou firmou převzata k recyklaci.