Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Zde vidíte schematický průběh žárového zinkování a příslušného čištění odpadního vzduchu:

Videoanimace

(animaci v okně spustíte kliknutím)

Obrázky

(obrázky zvětšíte kliknutím)

Zinková lázeň v nezatíženém (klidovém) stavu. Malá tvorba prachu a kouře nad zinkovou lázní.
Výrobky jsou vraty na čelní straně dopraveny do opláštění.
Na začátku ponořování výrobku do zinkové lázně dojde k silné tvorbě kouře a prachu, mohou vznikat i velmi malé vystřikující částice zinku. Odpadní vzduch nad zinkovou lázní obsahuje až 1 g částic na 1 m3. Zařízení na čištění odpadního vzduchu běží na plný výkon. Odpadní vzduch je skrze filtry nasáván s extrémně vysokým objemovým tokem.
Zatímco výrobky setrvávají v zinkové lázni, tvorba kouře a prachu opět klesá. Zařízení na čištění odpadního vzduchu přesto stále běží na plný výkon.
Za účelem stažení oxidů z povrchu zinkové lázně a provedení dalších ručních pracovních kroků musejí být boční stěny opláštění vysunuty nahoru. Díky silnému podtlaku se do okolního vzduchu nedostanou žádné nečistoty.
Filtrační média jsou pravidelně čištěna podle množství částic, usazených při procesech zinkování. Zbytky padají do záchytné nádoby a jsou dopraveny k recyklaci.