Naše aktivita v ochraně životního prostředí

Na následujících stránkách bychom Vás chtěli podrobně informovat o našich opatřeních na ochranu životního prostředí. První základní a inovativní kroky tímto směrem jsme u firmy WIEGEL podnikli již před více než 25 lety. Od té doby jsme v našem úsilí vytrvale a důsledně pokračovali a proměnili ho v trvalý podnikatelský úspěch! Abychom Vám poskytli alespoň malý přehled, uvádíme několik příkladů:

  • již v roce 1989 jsme pro všechny závody jmenovali hlavního představitele pro ochranu životního prostředí a systém environmentálního managementu


  • náš pilotní závod v Norimberku s kompletně opláštěnou linkou pro žárové zinkování a předúpravu v roce 1991 obdržel cenu za ochranu životního prostředí udělovanou městem Norimberk

  • v roce 1994 jsme obdrželi medaili za ochranu životního prostředí udělovanou svobodným státem Bavorsko


  • od roku 2001 vybavujeme linky pro předúpravu všech nově postavených závodů pračkami vzduchu


  • v roce 2004 jsme pro závod ve Velkém Meziříčí (Česká republika) obdrželi cenu za zdraví a bezpečné životní prostředí udělovanou Českou republikou


  • od roku 2014 je ve všech závodech v německy mluvících zemích zavedený validovaný systém EMAS …


Odpovědnosti za bezpečné životní prostředí si budeme vědomi i v budoucnu. Pověst průkopníka a příkladného podniku v našem oboru pro nás zůstane závazkem k neustálému rozvoji. Ten je také jednou ze základních podmínek našeho úspěchu.

Vaše ocel v dobrých rukách.