Media Service

animace

Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro žárové zinkování
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro žárové zinkování
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu
Animace: Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu
Animace: Zpětné získávání tepla ze spalin
Animace: Zpětné získávání tepla ze spalin

Allgemeine Informationen über WIEGEL

Informationen zum Feuerverzinken

Informationen zum Thema Umweltschutz

Listina Spolkového ministerstva životního prostředí k účasti v soutěži „Systém environmentálního managementu EMAS 2016“

304 kB

Uznání za mimořádné výkony skupiny WIEGEL v oblasti ochrany životního prostředí

Odborné informace firmy WIEGEL k tématu ochrany životního prostředí při žárovém zinkování

6.1 MB

V této brožuře najdete podrobné informace o rozsáhlých opatřeních na ochranu životního prostředí, která naše firma učinila v oblasti žárového zinkování.

Manuskript proslovu Dr. Moniky Kratzerové ze dne 24.06.2016

44 kB

Dr. Monika Kratzerová, vedoucí odboru z Bavorského státního ministerstva pro životní prostředí, zdraví a ochranu spotřebitelů, pronesla proslov u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016. (v německém jazyce)

Přepis videoproslovu Dr. Thomase Goppela, poslance zemského sněmu, ze dne 24.06.2016

39 kB

Dr. Thomas Goppel, poslanec zemského sněmu, natočil videoproslov u příležitosti slavnostního otevření nového závodu firmy Wiegel ve Feuchtwangenu 24. června 2016. (v německém jazyce)

Ausschreibungstexte

Best Practice